Σάββατο 18 Νοέμβριος 2017

     
astrapiaia.indd


apopseis 1

Οι «παράτυποι μετανάστες»

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΒΗ
Επειδή έχει αρχίσει και χρησιμοποιείται κατά την εκτίμησή μας λανθασμένα ο όρος «παράτυποι μετανάστες», καλόν είναι να διευκρινισθούν ορισμένα πράγματα επ΄ αυτού, γ...

Ποιοι και γιατί μισούν τη μεταπολίτευση

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΒΑΤΣΗ
(Η ανατροπή των αξιών της μετά το 91-93 και η τωρινή ασταθής ηγεμονία των αξιών της δεξιάς) Eύκολα γίνονται αναφορές στην μεταπολιτευτική περίοδο αλλά και με επιπόλ...
koumpia_final.indd
koumpia_final.indd
koumpia_final.indd
Έπεσε και το τελευταίο… οχυρό. Περάσαμε και στην χειμερινή ώρα, αργήσαμε μάλλον, η φύση είχε ήδη προχωρήσει, το δείχνει ολοκάθαρα.