Άρχισε να κάνει ταμείο το ΙΚΑ με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων

Στο ποσό των περίπου 334 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ, οι οποίες υπήχθησαν στη διαδικασία της ρύθμισης, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο εφαρμογής του νέου σχήματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών και μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το ΙΚΑ, εκδόθηκαν 12.827 νέες αποφάσεις υπαγωγής για οφειλές συνολικού ύψους 333.754.550,92 ευρώ.

Όπως προκύπτει από την καθημερινή εξέλιξη των υπαγωγών, η νέα ρύθμιση κρίνεται επιτυχής, καθόσον υπήρξε ανταπόκριση των οφειλετών και υψηλή ετοιμότητα των υπηρεσιών είσπραξης οφειλών.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο νέο σχήμα ρύθμισης, λήγει στις 31/3/2015 (τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 31/3/2015). Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα διακανονισμού με αυτούς τους όρους.

Από την 1/4/2015, θα ισχύει και πάλι ως μοναδική επιλογή η ρύθμιση οφειλών της “Νέας Αρχής” και της “Πάγιας Ρύθμισης”.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλεί το σύνολο των οφειλετών, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διακανονισμού οφειλών που παρέχει ο νέος νόμος.

Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στα ανωτέρω σχήματα ρύθμισης και θα τηρούν του όρους αυτών, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ενώ θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της νέας ρύθμισης μέχρι 26/11/2014 έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΕΑΟ ΙΚΑ & ΙΚΑ-ΕΤΑΜ7.737274.637.000,23
ΚΕΑΟ ΟΑΕΕ4.20989.791.002,06
ΚΕΑΟ ΟΓΑ8797.388.796,90
ΚΕΑΟ ΕΤΑΑ237.727,71
ΣΥΝΟΛΟ12.827333.754.550,92