Έκτακτο Δ.Σ. και στο βάθος εξελίξεις στην ΕΜΧ

Εξελίξεις, των οποίων το εύρος και το βάθος ακόμα δεν μπορεί να προσδιορισθεί, πυροδοτούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Αύριο, Κυριακή, στις 11 το πρωί, συνεδριάζει εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης, προκειμένου να κάνει μια πρώτη εκτίμηση των όσων συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν στη συνέλευση και να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις για την υλοποίησή τους.

Ειδικότερα, θα τεθούν σε πραγματική βάση οι δυσκολίες και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των αποφάσεων της συνέλευσης και κυρίως εκείνη που αφορά την αλλαγή της μεθοδολογίας και των κλιμάκων παραλαβής της μαστίχας.

Άνθρωποι που γνωρίζουν εκ των έσω την λειτουργία της ΕΜΧ προβληματίζονται για τις επιπτώσεις που θα έχει για παράδειγμα η παραλαβή χαμηλής ποιότητας μαστίχας σε τιμές υψηλές, κάτι που δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην προώθηση υψηλής ποιότητας προϊόντος στις αγορές, αφού θα απαιτείται αυξημένο κόστος για τον καθαρισμό του.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της σημερινής γενικής συνέλευσης, οι νέες κλίμακες και οι τιμές παραλαβής της μαστίχας διαμορφώνονται ως ακολούθως (σε παρένθεση οι υφιστάμενες):

  • Α 1 έως 100, τιμή 80 ευρώ
  • Α1 101 έως 300, τιμή 74 ευρώ
  • Β 301έως 500, τιμή 72 ευρώ
  • Β1 501 έως 1500, τιμή 70 ευρώ
  • Γ 1501 έως 3000, τιμή 60 ευρώ
  • Δ 3001 έως 5001, τιμή 40 ευρώ

Οι υφιστάμενες έως σήμερα κλίμακες και τιμές έχουν ως εξής: Α 0 έως 50 (80 ευρώ), Α1 51 έως 200 (74 ευρώ), Β 201 έως 350 (72 ευρώ), Β1 351 έως 1000 (71 ευρώ), Γ 1001 έως 2200 (60 ευρώ), Γ1 2201 έως 3200 (48 ευρώ) και Δ 3201 έως 4000 (40 ευρώ).