Έργο 80.000 ευρώ, για βελτίωση της σήμανσης, στο οδικό δίκτυο της Χίου

Το ποσό των 80.000 ευρώ θα διαθέσει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για την αποκατάσταση και ανανέωση της σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Χίου, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε η περιφερειάρχης κα Χριστιάνα Καλογήρου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνει αντικατάσταση φθαρµένων και κατεστραµµένων πινακίδων σήµανσης του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Χίου, τοποθέτηση νέων ανακλαστικών πινακίδων, κυρτών κατόπτρων ελέγχου διασταυρώσεων, καθώς και αναδιαγράµµιση της οριζόντιας σήµανσης. Τέλος, θα γίνει επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.