Αδειοδότηση σταυλικών εγκαταστάσεων έως τις 12 Μαρτίου 2015

Έως τις 12 Μαρτίου 2015 υποχρεούνται να έχουν εφοδιαστεί με άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης όλοι οι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της η διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Την ημερομηνία αυτή εξαντλείται η τριετής περίοδος προσαρμογής στις διατάξεις του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄) Πρέπει, επομένως, όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν άδεια ή όσες διαθέτουν άδεια εγκατάστασης αλλά έχουν επέλθει μεταβολές στο ζωικό κεφάλαιο ή αλλαγή κατόχου ή έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος τους, να προχωρήσουν άμεσα τις διαδικασίες για έκδοση νέας άδειας.

Σύμφωνα με τον Ν. 4056/2012 μετά τις 12 Μαρτίου 2015 οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν θα έχουν αδειοδοτηθεί κινδυνεύουν με επιβολή διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων. Αυτές μπορεί να είναι από προσωρινή έως και οριστική παύση λειτουργίας τους, καθώς και η καταβολή χρηματικών προστίμων από 500 ευρώ έως και 20.000 ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης.

Επίσης, υπενθυμίζει ότι μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2015 υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την καταβολή παραβόλου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 300 ευρώ, χωρίς την επιβολή προστίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στην οδό Κοντογιάννη 6-8 και στο τηλέφωνο 22713 53330.