Αναβάλλεται για τον Απρίλιο, το σεμινάριο του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου