Ανακαλούνται για έλεγχο 2.060 αυτοκίνητα Outlander μάρκας Mitsubishi

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των αυτοκινήτων Mitsubishi στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων μάρκας Mitsubishi μοντέλο Outlander (CW0W).

Η ανάκληση αφορά 2.060 οχήματα, μοντέλα ετών 2007-2009, στα οποία τα φώτα stop ενδέχεται να μην ανάψουν λόγω ανεπαρκούς αγωγιμότητας (υψηλής αντίστασης) που προκαλείται από την εισχώρηση μονωτικού υλικού στο εσωτερικό του διακόπτη των φώτων stop . Σε περίπτωση που  το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, είναι επίσης δυνατόν ο μοχλός των ταχυτήτων να μην μπορεί να μετακινηθεί από την θέση «Ρ».

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη ανάκληση.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Mitsubishi για να γίνει έλεγχος του διακόπτη φώτων Στοπ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την τεχνική διεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 605 με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.