Ανακαλούνται για τεχνικό έλεγχο 5.000 οχήματα Hyundai και Skoda

Από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώθηκε σήμερα ότι ανακαλούνται για τεχνικό έλεγχο περίπου 5.000 αυτοκίνητα Hyundai FD i30 και Skoda Fabia II και Roomster, προκειμένου να ελεγχθούν για προβλήματα στον άξονα του τιμονιού και στο φίλτρο καυσίμου, αντιστοίχως.

Συγκεκριμένα:

Η ανάκληση αφορά συνολικά 2.893 οχήματα Hyundai FD i30, παραγωγής από 1ης Ιουνίου 2007 έως και 31ης Μαρτίου 2008. Το εύρος των επηρεαζόμενων πλαισίων είναι από KMHDC51DP8U007693 έως και KMHDC81UP8U009681.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται να εμφανιστεί μη φυσιολογικός θόρυβος προερχόμενος από τον άξονα τιμονιού. Σε ακραίες καταστάσεις μπορεί να λασκάρουν οι βίδες του άξονα τιμονιού. Για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη κατάσταση πρέπει να ξαναβιδωθούν οι βίδες με την χρήση ροπόκλειδου. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω προσωπικής επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων HYUNDAI σε όλη την Ελλάδα, για προληπτικό έλεγχο και σύσφιξη των βιδών του άξονα τιμονιού εάν χρειάζεται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά είτε με την εταιρεία HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 5507220 (κα. Κυριαζή Βασιλική), είτε με τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Hyundai της περιοχής τους.

Σε ό,τι αφορά τα Skoda Fabia II και Roomster η ανάκληση αφορά 2.013 οχήματα, μοντέλα ετών 2011-2014, στα οποία σε περίπτωση ρωγμής στο φίλτρο καυσίμου υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής. Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη ανάκληση.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, με την οποία καλούνται να επισκεφθούν άμεσα κάποιο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Skoda προκειμένου να γίνει αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ στο τηλέφωνο 210 3486795 (κ. Χρήστος Αλεξανδρόπουλος).