Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού

Αναρτήθηκαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2014 από τον ΟΑΕΔ τα οριστικά μητρώα δικαιούχων, ωφελουμένων και παρόχων, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού έτους 2014 –2015 για 150.000 δικαιούχους – ωφελούμενους. Επιπλέον, αναρτήθηκαν και πίνακες με τα ονόματα των δικαιούχων και παρόχων που υπέβαλαν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι οποίες και εξετάστηκαν από το Δ.Σ. του Οργανισμού.

Οι δικαιούχοι των μητρώων, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ, δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις υπηρεσίες του Οργανισμού για την παραλαβή οποιουδήποτε εντύπου που να πιστοποιεί την επιλογή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού είναι ένας μόνο αριθμός, κοινός για τον δικαιούχο και τους ωφελουμένους του, ο οποίος και αναγράφεται στο μητρώο δίπλα στο όνομα του δικαιούχου. Έχοντας αυτόν τον αριθμό και μόνο, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με το τουριστικό κατάλυμα που επιθυμούν από το μητρώο παρόχων.

Με την άφιξή τους στο κατάλυμα πρέπει να έχουν μαζί τους:

  • Πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
  • Πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα από τα δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας των ωφελουμένων μελών τους (ταυτότητα ή διαβατήριο ή ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο).

Οι επιταγές των δικαιούχων, των οποίων οι ενστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, θα χορηγηθούν αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος.