Ανεδείχθη εργολάβος για την αντιπλημμυρική προστασία του Παρθένη

Εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου /Χίου το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία λεκάνης Παρθένη ποταμού», προϋπολογισμού 637.000 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Καράμπελα Ιωάννα», που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 46,07 %.

Η εργολαβία αφορά την εκτέλεση εργασιών στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Μονής και περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – την κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης των υδάτων της ευρύτερης λεκάνης απορροής και καθαρισμό της κοίτης του ποταμού.