Αντιμετωπίσθηκαν τα μικροπροβλήματα, από την χθεσινή μπόρα