Από σήμερα οι αιτήσεις για τις 6.000 θέσεις εργασίας του ΟΑΕΔ

Στις 10 το πρωί, σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στη β΄ φάση του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25 έως 66 ετών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αφορά 6.000 θέσεις εργασίας εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά μόνο μια αίτηση υπαγωγής και έως δύο θέσεις απασχόλησης.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, γίνεται με τη χρήση κωδικών πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ.

Εργοδότες που δεν διαθέτουν κλειδάριθμο, θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), προκειμένου να πιστοποιηθούν.

Το υπόδειγμα της αίτησης, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετάσχουν:

  • o Δικαιούχοι του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών», σύμφωνα με την αρχική δημόσια πρόσκληση Νο.1/2014.
  • o Επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτηση στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30 έως 66 ετών» για τις υπολειπόμενες 2.500 θέσεις, σύμφωνα με τη συμπληρωματική δημόσια πρόσκληση Νο.10/2014.
  • o Επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην α΄ φάση του παρόντος «Προγράμματος επιχορήγησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 66 ετών», σύμφωνα με τη δημόσια πρόσκληση Νο.9/2014 και οι αιτήσεις τους έγιναν αποδεκτές.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην α΄φάση του παρόντος προγράμματος και οι αιτήσεις τους είναι σε στάδιο αναμονής έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση στη β΄ φάση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναφερόμενες αιτήσεις δεν εξετάζονται.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη β΄ φάση του παρόντος προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).