Αυξάνεται το μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα ερυθρού τόνου για την Ελλάδα