Βολές με πραγματικά πυρά στον Μάναγρο, Τρίτη και Τετάρτη