Για το στέγαστρο των ταξί αποφασίζει η οικονομική επιτροπή