Δαπάνη 11.200 ευρώ από τον δήμο Χίου, για τα αδέσποτα ζώα της πόλης