Δεκαπέντε θέσεις στη Ρόδο, ουδεμία δέσμευση για τις πανεπιστημιακές μονάδες της Χίου

Με μοναδική δέσμευση και μάλιστα προφορική (τηλεφωνικώς) για δεκαπέντε θέσεις διδακτικού επιστημονικού προσωπικού στο Τμήμα Τουρισμού της Ρόδου, έλαβε την επίμαχη απόφασή της η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποδεχόμενη την σχετική πρόταση του υπουργού Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου.

Να σημειώσουμε ότι χθες Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 υπεγράφη από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Στέφανο Γκρίτζαλη η προβλεπόμενη απόφαση δημιουργίας του Τμήματος, η οποία πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης της συγκλήτου, που έχει στη διάθεσή του ο Αστραπάρης, ουδεμία άλλη δέσμευση – έστω και προφορική – ανελήφθη εκ μέρους του αρμοδίου υπουργού, τόσο για την επαρκή στελέχωση και λειτουργία του νέου Τμήματος Τουρισμού, στη Ρόδο, όσο και κυρίως για την ενίσχυση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Χίου, το οποίο κινδυνεύει να αποστελεχωθεί.

Στα πρακτικά της έκτακτης συνεδρίασης της 19.11.2014, καταγράφεται ότι η σύγκλητος αποδέχεται υπό όρους και προϋποθέσεις την υπουργική πρόταση, πλην – όμως – τούτο φαντάζει άνευ αντικειμένου, καθότι δεν υπάρχουν ούτε καν προφορικές δεσμεύσεις. Δηλαδή, αν δεν υλοποιηθούν οι προϋποθέσεις που θέτει δεν θα λειτουργήσει το νέο Τμήμα, αν – μάλιστα – αυτό ενταχθεί τον Φεβρουάριο στο μηχανογραφικό, όπως τουλάχιστον σκοπεύουν οι επισπεύδοντες; Επομένως, διαφαίνεται η πλήρης αποδοχή της πρότασης και η διατύπωση των προαπαιτούμενων έχει να κάνει με το πώς θα περάσει κοινωνικά, αλλά και στην πανεπιστημιακή κοινότητα το θέμα.

Κριτική για την εγκατάλειψη του Πανεπιστημίου

Αναφερόμενη γενικώς στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σημειώνεται – μεταξύ άλλων – ότι «η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιθυμεί να εκφράσει προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον έντονο προβληματισμό της ακαδημαϊκής κοινότητας, την απόλυτη διαφωνία για σειρά αποφάσεων που έχουν ληφθεί για μείζονος σημασίας θέματα, αλλά και την απορία για πρωτοβουλίες που αναιτίως επί μακρόν δεν έχουν αναληφθεί και οι οποίες θα απέβαιναν προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας του πανεπιστημίου Αιγαίου και κυρίως των φοιτητών και φοιτητριών του και των αποφοίτων».

Αναφέρει δε εν συνεχεία σειρά ζητημάτων, χαρακτηρίζοντάς τα μείζονα, τα οποία αφορούν την μείωση του προϋπολογισμού και του προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων του Πανεπιστημίου, τη μείωση του διδακτικού προσωπικού, την υποστελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών κ.λπ.

Τα… προαπαιτούμενα που θέτει η σύγκλητος

Η σύγκλητος θεωρεί ότι δεν απαιτείται η δημιουργία δύο Τμημάτων Τουρισμού, ένα για Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες και ένα ξενόγλωσσο, για φοιτητές και φοιτήτριες εκτός κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δυνατότητα για αυτούς καταβολής διδάκτρων. Σημειώνει δε ότι η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κάτι τέτοιο για τους εκτός Ε.Ε. φοιτητές και φοιτήτριες.

Στους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται για την «κατ’ αρχήν» συμφωνία δημιουργίας του Τμήματος, περιλαμβάνονται – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα:

  • Να διασφαλισθεί άμεσα και πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος ο αριθμός των αναγκαίων καθηγητών και συγκεκριμένα των 15, όπως προφορικά δεσμεύθηκε ο κ. Λοβέρδος προς τον κ. Στέφανο Γκρίτζαλη, πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Να διασφαλιστούν επιπλέον τακτικοί πόροι, επιπλέον εκείων που διατίθενται σήμερα για το Πανεπιστήμιο.
  • Να υποστηριχθεί το Πανεπιστήμιο στην προσπάθειά του για την ανεύρεση άρτιων και λειτουργικών χώρων, δεδομένου ότι τα υφιστάμενα πανεπιστημιακά κτίρια στη Ρόδο δεν επαρκούν και για τις ανάγκες του Τμήματος Τουρισμού.
  • Να υποστηριχθεί λειτουργικά και με έμφαση στη διάθεση ισάριθμών πιστώσεων καθηγητών το τμήμα διοίκησης Επιχειρήσεων στη Χίο, για τη περίπτωση που καθηγητές του θα μετακινηθούν στο Τμήμα Τουρισμού της Ρόδου.

Όλα είναι στον αέρα

Εξ όλων των ανωτέρω, το μόνο που σαφώς προέκυψε και ελήφθη υπόψη για την απόφαση της συγκλήτου ήταν η προφορική δέσμευση του κ. Λοβέρδου για τους 15 καθηγητές στη Ρόδο. Ουδεμία άλλη δέσμευση από οπουδήποτε και για ο,τιδήποτε.

Και βεβαίως, το ζήτημα δεν είναι οι προφορικές δεσμεύσεις, αλλά οι σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν για τη λειτουργία του νέου Τμήματος και για τις οποίες απαιτούνται σοβαροί οικονομικοί πόροι, οι οποίοι δεν φαίνεται ότι υπάρχουν. Η δε εξεύρεση, δέσμευση και διάθεσή τους δεν εξαρτάται ούτε από προφορικές δεσμεύσεις, ούτε από καλές διαθέσεις. Εξαρτάται από συνολικές κυβερνητικές αποφάσεις, με βάση τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας στο πλαίσιο των μνημονίων.