Δηλώστε πηγάδια και γεωτρήσεις για να μην πληρώσετε πρόστιμο

Μέχρι το τέλος του έτους έχουν υποχρέωση όλοι οι ιδιοκτήτες ή δικαιούχοι χρήσης νερού, κάθε σημείου υδροληψίας (πηγάδι, γεώτρηση κ.λπ.), να το δηλώσουν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν με υψηλά πρόστιμα.

Σε ανακοίνωση του δήμου Χίου επισημαίνεται ότι η υποβολή εκπρόθεσμης αίτησης, μετά την 31/12/2014 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Απριλίου 2015, για την καταγραφή σημείου υδροληψίας, ενεργού ή ανενεργού, στο Εθνικό Σύστημα Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), επιβαρύνεται με πρόστιμο εκατό ευρώ.

Επίσης, όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση καταγραφής σημείου υδροληψίας, πρέπει μέχρι την 30ή Απριλίου 2015, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας χρήσης νερού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον δήμο Χίου, στην διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Βενιζέλου 75- Χίος). Ενημερώνει, επίσης, ότι:

  1. Η μη υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού, στην παραπάνω προθεσμία (30/4/2015), επιβαρύνεται με υψηλό διοικητικό πρόστιμο.
  2. Όσοι έχουν δηλώσει ανενεργά σημεία υδροληψίας, πρέπει να προβούν στην σφράγιση ή την καταστροφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του δήμου Χίου, στην διεύθυνση Βενιζέλου 75, Χίος, τηλέφωνα 2271353132 και 2271043360 (Μενδωνίδης Σταμάτης) και 2271353116 (Βασιλικός Μηνάς).