Δράσεις 100 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για μικρομεσαίους και ανέργους

Εγκρίθηκε η προδημοσίευση των προσκλήσεων για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκατ. ευρώ, που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ανέργους.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι δράσεις αφορούν:

– Τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα με ύψος χρηματοδότησης 50 εκατ. ευρώ και στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές. Η συγκεκριμένη δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

– Το ανθρώπινο δυναμικό και συγκεκριμένα άνεργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους με κάλυψη λειτουργικών εξόδων, καθώς και θέσεων απασχόλησης, συνολικoύ ύψους χρηματοδότησης 50 εκατ. ευρώ. Η δράση αυτή αφορά έργα ύψους από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της δημόσιας δαπάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις στις επόμενες ημέρες, στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr