Εκτεθειμένο το Λιμενικό Ταμείο

Αποφεύγει να πάρει σαφή θέση για την ουσία της αθλιότητας της σιδηρόφρακτης κατασκευής, στον χώρο προσωρινής κράτησης των μεταναστών, που καταφτάνουν στη Χίο, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Μιχάλης Μπελέγρης.

Στην απαντητική επιστολή του προς την Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες «Λάθρα;», αλλά και σε σχετικές δικές μας ερωτήσεις, μετά τη γενίκευση των αντιδράσεων, ο κ. Μπελέγρης, αρκείται να αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος χώρος ανήκει στη χερσαία ζώνη του λιμανιού και χρησιμοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της ζώνης. Δεν διευκρινίζει, ωστόσο, αν στις ανάγκες αυτές είναι και η δημιουργία χώρου κράτησης, όπως είχε επισημάνει η Λάθρα;».

Υποστηρίζει, επίσης, ότι δεν χρειαζόταν άδεια άλλης υπηρεσίες για την σιδηροκατασκευή της περίφραξης, ενώ για όλα τα υπόλοιπα (καταλληλότητα, πληρότητα κ.λπ. του χώρου) παραπέμπει στο Λιμεναρχείο.

Επίσης, ενώ ομολογεί ότι η υπόθεση των μεταναστών δεν είναι θέμα του Λιμενικού Ταμείου, εν τούτοις δεν εξηγεί γιατί εγκαταλείφθηκε η συνολική προσπάθεια (δήμος Χίου, Αστυνομική Διεύθυνση, Λιμεναρχείο, Περιφέρεια), αναζήτησης κατάλληλου χώρου και αποδέχθηκε ως φορέας την συγκεκριμένη επιλογή, δηλαδή τον περιορισμό του διαθέσιμου εξωτερικού χώρου (αυλή) και την κατασκευή της μεταλλικής περίφραξης.

Απαντώντας σε ερώτηση του Αστραπάρη, ο κ. Μπελέγρης υποστηρίζει ότι ο χώρος προορίζεται για ολιγόωρη παραμονή των μεταναστών που σε καμία περίπτωση εντός του καλοκαιριού δεν ξεπέρασε τις είκοσι ώρες. Η άποψη αυτή, ωστόσο, δεν απηχεί την πραγματικότητα, αφού την επίμαχη περίοδο καταγράφηκαν περιπτώσεις πολυήμερης παραμονής, με συνέπεια κάποιοι μετανάστες να οδηγηθούν στο Νοσοκομείο με εγκαύματα από τον δυνατό ήλιο.

Η απάντηση του κ. Μπελέγρη προς την «Λάθρα;»

«Αναγνωρίζουμε ότι το ολοένα αυξανόμενο ρεύμα των προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται στο νησί μας, απασχολεί όλους μας πρώτα ως ανθρώπους και στη συνέχεια ως αρμόδιους φορείς. Οι αιτίες δημιουργίας του ρεύματος αυτού όσο και η κατάσταση των ανθρώπων που εισέρχονται, όπως γνωρίζεται είναι αντικείμενο που θα πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο τη δοκιμαζόμενη από την οικονομική κρίση τοπική κοινωνία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Παρόλα αυτά, η τοπική κοινωνία επιδεικνύει καθημερινά τα «ανθρώπινα» αντανακλαστικά της και παρέχει στο μέτρο του δυνατού τα μέγιστα. Σε συνέχεια της αίτησης που υποβάλλατε την 1η Δεκεμβρίου 2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 2158 της 02-12-14, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Το Λιμεναρχείο Χίου ως αρμόδια αρχή, καλείται να συγκεντρώσει τα στοιχεία των προσφύγων – μεταναστών, να εκτελέσει τις απαραίτητες διαδικασίες και διατυπώσεις. Η διαδικασία αυτή απαιτεί ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 2-4 ωρών (ανάλογα με τον αριθμό των προσφύγων – μεταναστών). Στη συνέχεια οι πρόσφυγες – μετανάστες παραδίδονται στην Αστυνομία για τις λοιπές διαδικασίες.
  2. Στη ζώνη λιμένα Χίου υπάρχουν δύο επίσημα χώροι κράτησης που βρίσκονται στο κεντρικό λιμεναρχείο Χίου και έχουν επιφάνεια 5 τ.μ. ο καθένας. Ο ημερήσιος αριθμός των εισερχόμενων μεταναστών υπερβαίνει κατά πολύ τη δυναμικότητα των δύο κρατητηρίων, συνεπώς δημιουργείται η ανάγκη ύπαρξης προσωρινού χώρου κράτησης μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.
  3. Ο χώρος που αναφέρεται στην αίτηση σας, είναι ένας χερσαίος χώρος εντός της ζώνης λιμένα Χίου, ο οποίος χρησιμοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της ζώνης. Έπειτα από αίτηση του Λιμεναρχείου Χίου επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος χώρος για να εξυπηρετήσει τις ανωτέρω διαδικασίες. Στον χώρο αυτό τοποθετήθηκαν φορητοί οικίσκοι και φορητές χημικές τουαλέτες, καθώς και μεταλλική περίφραξη με έμπηξη των στύλων της στο χώμα. Πρόκειται για εργασίες μικρής κλίμακας που δεν απαιτούν εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών.
  4. Η περίφραξη του συγκεκριμένου χώρου εκτελέστηκε σε συνέχεια της απόφασης 271/2014 της Λ.Ε.
  5. Η δυναμικότητα του ανωτέρω χώρου δε μπορεί να καθοριστεί από την υπηρεσία μας.
  6. Η υποδοχή των μεταναστών – προσφύγων, η προσωρινή κράτηση τους, καθώς και οι λοιπές βάσει νόμου απαιτούμενες ενέργειες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δ.Λ.Τ. Χίου. Η υπηρεσία μας, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων τόσο για τους πρόσφυγες, όσο και για την τοπική κοινωνία προσπαθεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων της να προσφέρει τις βέλτιστες δυνατές λύσεις. Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και θα χαρούμε να συζητήσουμε κάθε πρότασή σας».