Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα ανακοίνωσε το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Νέο κύκλο επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ξεκινά το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Βορείου Αιγαίου.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι, μέλη και στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ.

Παροχές Προγράμματος

  • Επιδότηση για κάθε ώρα κατάρτισης
  • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής
  • Πάνω από 30 αντικείμενα κατάρτισης / επιμόρφωσης
  • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση συμμετοχής.

Η μεθοδολογία είναι διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο www.inegsee.gr/aitisi

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – Eργατικό Κέντρο Χίου Μαρτύρων 2 -Χίος ΤΚ 82100  Τηλ: 22710 23550.