Επιχορήγηση θέσεων εργασίας

Ξεκίνησε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και θα συνεχισθεί έως τις 28 Μαρτίου 2015 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την υπαγωγή εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, κατά την χειμερινή περίοδο 2014-2015.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα μπορούν από τις 10 το πρωί της Πέμπτης έως και τις 12 το μεσημέρι της 28ης Μαρτίου 2015, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σκοπός του προγράμματος, είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2014 έως την 28η Φεβρουαρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.