Η βιντζότρατα επιτρέπεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και για ένα εξάμηνο

Επιτρέπεται, κατόπιν ειδικής άδειας, από τη 1η Ιανουαρίου 2015 και για ένα εξάμηνο η έναρξη της δραστηριότητας των αλιέων με την χρήση του παραδοσιακού εργαλείου της βιντζότρατας, στο πλαίσιο σχεδίου για ερευνητικούς σκοπούς.

Η ειδική άδεια θα χορηγείται με αίτηση των ενδιαφερομένων στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Καρασμάνη, με τον τρόπο αυτόν ενισχύεται το αίτημα για το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αλιείας με βιντζότρατα, το οποίο ήδη έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς θα επικαιροποιηθούν και θα συλλεχθούν με τη συνδρομή των αλιέων τα απαραίτητα επιστημονικά στοιχεία.

Η αλιεία με το συγκεκριμένο εργαλείο, έχει στην ουσία σταματήσει τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα οι αλιείς να έχουν χάσει το εισόδημά τους και το συγκεκριμένο παραδοσιακό εργαλείο της βιτζότρατας να κινδυνεύει να εξαφανιστεί.

Για την άρση του αδιεξόδου και προκειμένου να εγκριθεί το σχέδιο διαχείρισης για την αλιεία με βιντζότρατα, προχώρησε και ολοκληρώθηκε μέσα σε σύντομο διάστημα, με εντολή του κ. Καρασμάνη η εφαρμογή σχεδίου αλιείας για ερευνητικούς σκοπούς, που θα δώσει τη δυνατότητα στους αλιείς να επανέλθουν στις δουλειές τους και να αποκτήσουν σταδιακά το χαμένο τους εισόδημα.

Οι αλιείς θα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το εν λόγω σχέδιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η ειδική άδεια θα αφαιρείται.