Θυροκολλήθηκε το Π.Δ. για την διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη των εκλογών