Λιγότερα πλοία, μεγαλύτερη η χωρητικότητα του ελληνικού εµπορικού στόλου, τον Οκτώβριο

Μειώθηκε κατά 2,1% η δύναµη του ελληνικού εµπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον µήνα Οκτώβριο 2014, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη δύναµη του Οκτωβρίου 2013, έναντι µείωσης 2,7%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εµπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον µήνα Οκτώβριο 2014, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη χωρητικότητα του Οκτωβρίου 2013, παρουσίασε αύξηση 1,5%, έναντι αύξησης 0,8%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

ploia