Μέχρι 15 Ιανουαρίου η υποβολή αιτήσεων, για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Λήγει την 15η Ιανουαρίου 2015 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 για το έτος 2014 των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων, για το έτος 2014, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω ημερομηνία. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΟΓΑ, οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων που έλαβαν προκαταβολή για το Α΄ τρίμηνο 2014 υποχρεούνται να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21 για το έτος 2014, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2015, δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες οικογενειακών επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).