Μαγείρους με μειοδοτικό διαγωνισμό «προσλαμβάνει» το Νομικό Πρόσωπο

Μαγείρους με τη διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού (!), για την κάλυψη των αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Βροντάδου, Καλουτά και Καλλιμασιάς, αποφάσισε να «προσλάβει» το Νομικό Πρόσωπο του δήμου Χίου, αφού η υφιστάμενη νομοθεσία καθιστά απαγορευτική την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού με τις συνήθεις διαδικασίες και με κανονικές εργασιακές σχέσεις.

Η απόφαση ελήφθη στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, προκάλεσε κάποιες γκρίνιες – κυρίως από τους εκπροσώπους των εργαζομένων – για το ανορθόδοξο της διαδικασίας, αλλά έγινε τελικά αποδεκτή ως υστάτη και μοναδική λύση, λόγω και της αδυναμίας προσλήψεων και διαδικασιών ΑΣΕΠ.

Οι «προσλήψεις» των τριών μαγείρων θα είναι 12μηνης διάρκειας, στον σχετικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό θα τεθούν όροι συμμετοχής, όπως κατοχή πτυχίου κ.ά., αλλά η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, με ποσό εκκίνησης τις 12.000 ευρώ ετησίως ανά άτομο.

Εκτός, όμως, από την ανωτέρω ιδιότυπη διαδικασία εξασφάλισης προσωπικού το διοικητικό συμβούλιο εκλήθη να αποφασίσει την αποδοχή εθελοντικής εργασίας τριών βρεφονηπιοκόμων, για την κάλυψη σχετικών αναγκών των σταθμών. ΟΙ τρεις… εθελόντριες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της κανονικής πρόσληψής τους, καθότι έχουν μεν πετύχει και μάλιστα πρωτεύσει στον σχετικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, πλην – όμως – ακόμα δεν έχουν κλείσει οι τυπικές διαδικασίες (δημοσίευση στο ΦΕΚ κ.λπ.).