Μακραίνει ο κατάλογος της ανεργίας – Προστέθηκαν 6.674 τον Νοέμβριο στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Άλλες 6.674 άτομα προστέθηκαν τον Νοέμβριο – από τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο – στον μακρύ κατάλογο των ανέργων, που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του ΟΑΕΔ προς αναζήτηση εργασίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 854.517.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 0,79% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, ενώ αυξημένος κατά 19,87% είναι αυξημένος ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων τον ίδιο μήνα (120.353, έναντι 100.399 του Οκτωβρίου).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, από τον παραπάνω αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων οι 450.809 (ποσοστό 52,76%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 403.708 (ποσοστό 47,24%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 338.770 είναι άνδρες (ποσοστό 39,64%) και οι 515.747 είναι γυναίκες (ποσοστό 60,36%).
  • Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 10.975 άτομα (ποσοστό 1,28%), στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών ανήλθε σε 80.741 άτομα (ποσοστό 9,45%), στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών ανήλθε σε 122.871 άτομα (ποσοστό 14,38%), στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών ανήλθε σε 346.910 άτομα (ποσοστό 40,60%), στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών ανήλθε σε 184.307 άτομα (ποσοστό   21,57%), στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών ανήλθε σε 100.818 άτομα (ποσοστό 11,80%) και στην ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω ανήλθε σε 7.895 άτομα (ποσοστό 0,92%).
  • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 17.455 άτομα (ποσοστό 2,04%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 273.685 άτομα (ποσοστό 32,03%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 418.592 άτομα (ποσοστό 48,99%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 144.785 άτομα (ποσοστό 16,94%).

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 799.810 άτομα (ποσοστό 93,60%), στους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 13.393 άτομα (ποσοστό 1,57%) και στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 41.314 άτομα (ποσοστό 4,83%).