Μικρή υποχώρηση της εγγεγραμμένης ανεργίας, τον Σεπτέμβριο

Μειώθηκε κατά 3.226  άτομα ή ποσοστό 0,39% ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον μήνα Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο ανήλθε σε 832.618 άτομα, ενώ τον Αύγουστο ήταν 835.844 άτομα.

Από αυτά 448.941 (ποσοστό 53,92%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 383.677 (ποσοστό 46,08%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 325.205 είναι άνδρες (ποσοστό 39,06%) και οι 507.413 είναι γυναίκες (ποσοστό 60,94%).

Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 12.121 άτομα (ποσοστό 1,46%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 80.831 άτομα (ποσοστό 9,71%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 121.637 άτομα (ποσοστό 14,61%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 336.256 άτομα (ποσοστό 40,39%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 177.604 άτομα (ποσοστό 21,33%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 96.699 άτομα (ποσοστό 11,61%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 7.470 άτομα (ποσοστό 0,90%).

Στατιστικά στοιχεία της ανεργίας

Τα υπόλοιπα στατιστικά στοιχεία για την εγγεγραμμένη ανεργία καταγράφονται ως κατωτέρω στην σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ:

  • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 15.054 άτομα (ποσοστό 1,81%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 261.461 άτομα (ποσοστό 31,40%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 405.138 άτομα (ποσοστό 48,66%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 150.965 άτομα (ποσοστό 18,13%).
  • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 786.705 άτομα (ποσοστό 94,49%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 10.666 άτομα (ποσοστό 1,28%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 35.247 άτομα (ποσοστό 4,23%).

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 ανήλθε σε 135.482 άτομα όπου 66.983 (ποσοστό 49,44%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 68.499 (ποσοστό 50,56%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 53.819 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,72%) και οι 81.663 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,28%).
  • Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων   λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.491 άτομα (ποσοστό 1,10%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 9.282 άτομα (ποσοστό 6,85%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 17.467 άτομα (ποσοστό 12,89%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 49.950 άτομα (ποσοστό 36,87%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 30.672 άτομα (ποσοστό   22,64%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 23.418 άτομα (ποσοστό 17,28%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.202 άτομα (ποσοστό 2,36%).
  • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.383 άτομα (ποσοστό 3,97%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 52.751 άτομα (ποσοστό 38,94%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 55.801 άτομα (ποσοστό 41,19%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 21.547 άτομα (ποσοστό 15,90%).
  • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 123.427 άτομα (ποσοστό 91,10%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 2.286 άτομα (ποσοστό 1,69%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 9.769 άτομα (ποσοστό 7,21%).

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[1]   για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 111.072 άτομα από τα οποία οι 108.891 (ποσοστό 98,04%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 2.181 (ποσοστό 1,96%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

  • Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 44.796 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,33%) και οι 66.276 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,67%).
  • Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων   ανέργων ανήλθε σε 72 άτομα (ποσοστό 0,06%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 3.987 άτομα (ποσοστό 3,59%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 17.568 άτομα (ποσοστό 15,82%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 58.215 άτομα (ποσοστό 52,41%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 22.810 άτομα (ποσοστό 20,54%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 8.092 άτομα (ποσοστό 7,29%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 328 άτομα (ποσοστό 0,30%).
  • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 1.151 άτομα (ποσοστό 1,04%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 27.483 άτομα (ποσοστό 24,74%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 47.384 άτομα (ποσοστό 42,66%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 35.054 άτομα (ποσοστό 31,56%).

Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 102.928 άτομα (ποσοστό 92,67%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>   ανήλθε σε 1.952 άτομα (ποσοστό 1,76%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 6.192 άτομα (ποσοστό 5,57%).

 Συνοπτικός πίνακας στατιστικών στοιχείων

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2014ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2014ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]835.844832.618-3.226-0,39%
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                             [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]139.093 135.482-3.611-2,60%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ111.789111.072-717-0,64%