Μόλις 5,46 ευρώ (!) αναλογούν σε κάθε δικηγόρο – Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα από τον ΔΣΑ

Στο ποσό των 5,46 ευρώ (!) ανέρχεται το μέρισμα β΄ εξαμήνου που αναλογεί σε κάθε δικηγόρο της Αθήνας, ποσό που ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών θεωρεί πολύ μικρό, δεν θα διανεμηθεί και «θα παραμείνει σε πίστωση του λογαριασμού του κάθε δικαιούχου μέχρι την επόμενη διανομή μερίσματος».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΣΑ, το υπόλοιπο του λογαριασμού του Ταμείου Συνεργασίας από τα γραμμάτια προείσπραξης των συμβολαίων και τις απαλλοτριώσεις για την χρονική περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2014 είναι μόλις 138.997, 32 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι κύρια πηγή εσόδων του λογαριασμού του Ταμείου Συνεργασίας είναι τα συμβόλαια(παρακράτηση 25%) και ακολουθούν με μικρή συμμετοχή οι απαλλοτριώσεις(παρακράτηση ανάλογη της αμοιβής-ΦΕΚ Β΄555/8-5-2003) και οι συνδικίες (παρακράτηση ανάλογη της αντιμισθίας (ΦΕΚ Β΄1518/4-12-2002).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΣΑ, κατά το έτος 2014 (έως 17/12/2014) εξεδόθησαν  μόλις 325 γραμμάτια προείσπραξης συμβολαίων. Το 2013, είχαν εκδοθεί 3.479 γραμμάτια, το 2012 22.997, το 2011 41.008 και το 2010 62.654.

Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τα έτη 2013 και κυρίως το 2014, παρατηρείται μεγάλη μείωση στην έκδοση γραμματίων προείσπραξης συμβολαίων, τα οποία αποτελούν και την κύρια πηγή εσόδων του σχετικού διανεμητικού λογαριασμού.

Το Δ.Σ. του ΔΣΑ εκτιμώντας τα πραγματικά αυτά δεδομένα, ανέθεσε σε ειδική επιτροπή να επανεξετάσει εξ αρχής ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σημερινό καθεστώς του Ταμείου Συνεργασίας των δικηγόρων της Αθήνας (πόροι, τρόποι αναδιανομής κ.ά).