Νέα προθεσμία υποβολής έγκρισης για τα δάνεια του Αναπτυξιακού Νόμου

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2015 η προθεσμία για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου από την έκδοση εκάστης απόφασης για έργα που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/11.

Με την σχετική τροπολογία – προσθήκη του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που κατατέθηκε στη Βουλή, παρατείνεται η προηγούμενη επιπλέον η προθεσμία των έξι μηνών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, “η σχετική ρύθμιση προστίθεται στη σειρά των νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ρευστότητας”.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Ν.3299/04:

  • Δόθηκε στους επενδυτές με το Ν. 4242/2014 οριζόντια τελική παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδύσεων έως την 31-12-2015, εκτός αν προβλέπεται απώτερη ημερομηνία στην απόφαση υπαγωγής.
  • Εναλλακτικά, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν υλοποιήσει το 50% της επένδυσης έως την 31-12-2014, μπορούν να αιτηθούν παράτασης ώστε να ολοκληρώσουν την επένδυση τους μέχρι την 31-12-2016. Σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως την 30-06-2015.
  • Κατ’ εξαίρεση, για όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα παραπάνω χρονοδιαγράμματα, λόγω αιτιολογημένων ειδικών και απρόβλεπτων δυσχερειών, τους παρασχέθηκε η δυνατότητα να αιτηθούν έως την 30-6-2014 παράταση προκειμένου να ολοκληρώσουν την επένδυση τους έως 31-12-2016. Τα σχετικά αιτήματα θα έχουν κριθεί εντός του 2014″.

Αναφερόμενος στις παραπάνω ρυθμίσεις ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης επισημαίνει σε δήλωσή του ότι «με τον Αναπτυξιακό Νόμο, όπως τροποποιήθηκε το 2013, το υπουργείο Ανάπτυξης έβαλε τις βάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην προσπάθεια υλοποίησης των επενδύσεων τους. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε με την οριζόντια παράταση που δόθηκε το 2014 προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση επενδυτικών έργων του παλαιότερου αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Με τις ρυθμίσεις που προωθήθηκαν έχουν εξαντληθεί πλέον όλα τα περιθώρια για την στήριξη επενδυτικών σχεδίων που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν εισέλθει ακόμα στη διαδικασία της υλοποίησης. Βούληση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι να συμπαρασταθεί έμπρακτα στις προσπάθειες των υγιών επιχειρήσεων και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την απελευθέρωση κονδυλίων και τη χρηματοδότηση νέων έργων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ο οποίος θα ψηφιστεί εντός του έτους».