Οδηγοί προσοχή, εργασίες ηλεκτροδότησης, την Δευτέρα, στην λεωφόρο Αιγαίου