Οριστικά στον λιμένα Μεστών, από 15 Ιανουαρίου, τα φορτηγά πλοία