Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Μ. Κωσταράκος πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής της ΕΕ