Ο δήμος Δελφών ανταγωνιστής του δήμου Χίου, για την αγορά διατηρητέου

Ο δήμος Δελφών αποφάσισε να υποβάλλει πρόταση για τη χρηματοδότηση μέσω του Πράσινου Ταμείου της απευθείας αγοράς διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Τσικνή Κωνσταντίνου και Μαρίας Καναβάκη για τη λειτουργία του ως παραδοσιακού ξενώνα στην πόλη της Άμφισσας.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου που ελήφθη η σχετική απόφαση στο πλαίσιο της τουριστικής στρατηγικής του Δήμου Δελφών και εν προκειμένω, στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της  Άμφισσας, κρίνεται επιβεβλημένη η λειτουργία ενός παραδοσιακού ξενώνα στην  εν λόγω πόλη. Το παρελθόν και η ιστορία της πόλης «επιβάλλουν» τη φιλοξενία της εν λόγω δραστηριότητας σε ένα από τα πολλά χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτίρια, που χωροθετούνται στον πολεοδομικό ιστό της. Τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτίρια της Άμφισσας ιδιοκτησίας του Δήμου Δελφών, έχουν σήμερα άλλες χρήσεις με αποτέλεσμα να απαιτείται η απόκτηση ενός νέου από την ελεύθερη αγορά, για την αξιοποίησή του ως παραδοσιακού ξενώνα της πόλης.

Στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Δελφών, ως πλέον κατάλληλο κτίριο για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, τόσο από πλευράς χωροθέτησης (όσο και από άποψη εκτάσεως (επιφάνεια κτισμάτων και ελεύθερου χώρου) αναδείχθηκε το κτίριο ιδιοκτησίας Τσικνή Κωνσταντίνου και Μαρίας Καναβάκη. Πρόκειται για ένα ακίνητο που αποτελείται από 2 συνεχόμενες ιδιοκτησίες στη θέση «Άγιος Νικόλαος» επί της οδού Φρουρίου.

Το κτίριο μετά την απόκτησή του θα εκμισθωθεί με μειωμένο μίσθωμα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι 25  έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας, ώστε τελικά το εν λόγω κτίριο να λειτουργήσει ως παραδοσιακός ξενώνας. Το γεγονός ότι ο υποψήφιος εκμισθωτής θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί για τον παραπάνω σκοπό, στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου, ή μέσω κάποιου άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου, καθιστά την εν λόγω επένδυση τεχνοοικονομικά βιώσιμη.

ΠΗΓΗ: www.tornosnews.gr