Πέφτουν οι τιμές των οικοδομικών υλικών, αλλά πόσοι κτίζουν σήμερα

Μείωση 2,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιµών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών του µηνός Νοεµβρίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2013, έναντι µείωσης 2%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο γενικός δείκτης κατά τον µήνα Νοέµβριο 2014, σε σύγκριση µε τον δείκτη του Οκτωβρίου 2014, παρέµεινε αµετάβλητος, έναντι µείωσης 0,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013.

Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου ∆εκεµβρίου 2013 – Νοεµβρίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου ∆εκεµβρίου 2012 – Νοεµβρίου 2013, παρουσίασε µείωση 2,7%, έναντι µείωσης 1,3%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

oikodomika