Ποσό 174.437 ευρώ για έργα πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, στα Ψαρά