Αυξημένος μισθός τις Κυριακές

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί νόμιμα κατά την Κυριακή, αμείβεται με το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 75% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, υπενθυμίζει το Εργατικό Κέντρο Χίου, εν όψει της επικείμενης λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές 14 και 21 Δεκεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Χίου, οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή οφείλουν:

Α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί επί του νομίμου ημερομισθίου τους. Επιπλέον, οφείλουν να χορηγήσουν αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

Β) Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλουν προσαύξηση 75% του νομίμου μισθού τους και αναπληρωματική ανάπαυση, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται τους διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αργίας είτε για επιχειρήσεις που δεν υπάγονται τους διατάξεις αυτές.

Ζήτημα καταβολής και του 1/25 του μηνιαίου γεννάται μόνο αν δεν χορηγηθεί συμπληρωματική μέρα ανάπαυσης.

Σε ορισμένες επιχειρήσεις, που ορίζονται από το νόμο, επιτρέπεται η εργασία κατά την Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης στον εργαζόμενο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί ολόκληρη ημέρα αναπληρωματικής αργίας είναι να εργασθεί κατά την Κυριακή άνω των 5 ωρών. Σε περίπτωση που απασχοληθεί λιγότερο από 5 ώρες χορηγούνται αντίστοιχες ώρες ανάπαυσης.

Το Εργατικό Κέντρο υπενθυμίζει, τέλος, στους εργοδότες ότι η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων 2014 είναι υποχρεωτική με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 21η Δεκέμβρη 2014. Η μη καταβολή του φέρει ποινές από το νόμο. Καλεί δε το ΙΚΑ και την επιθεώρηση Εργασίας να προβούν στους ενδεδειγμένους ελέγχους.