Προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Χίου

Αρχίζει σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014, η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων της ΕΠΑΣ Μαθητείας  Χίου του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2014-2015.

Οι προσλήψεις στη Χίο αφορούν πτυχιούχους λογιστικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) και όσοι προσληφθούν θα είναι ωρομίσθιοι, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η αίτηση και το σύνολο των δικαιολογητικών αποστέλλονται σε φάκελο συστημένα ή με courier, υπόψη της πρωτοβάθμιας επιτροπής αξιολόγησης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στον ΟΑΕΔ Χίου (Λ. Καρφά-Λευκωνιά, Τ.Κ. 82100, τηλ. 22710 – 29531, 22710-20065).

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ, εκτός από την ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου η προκήρυξη αφορά τις πόλεις  Χαλκίδα, Καστοριά, Σπάρτη, Σαλαμίνα και τα ΙΕΚ Κηφισιάς και Καρδίτσας.

Η προκήρυξη του ΟΑΕΔ

Η πλήρης ανακοίνωση του ΟΑΕΔ με όλες τις περιοχές της χώρας, όπου προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας, είναι η ακόλουθη:

Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-2010) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως τροποποιήθηκε με την 6097/391/30-05-2013 (ΦΕΚ 1346/Β΄/03-06-2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όσον αφορά τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, την 26182/510 (ΦΕΚ 2178/Β΄/08-08-2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και την 1320/Δ5.1 (ΦΕΚ 134/Β΄/27.01.2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όσον αφορά τα Ι.Ε.Κ., να υποβάλουν αίτηση από 7/11/2014 έως 11/11/2014 στον ΟΑΕΔ, υπόψη των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Αξιολόγησης. Η αίτηση και το σύνολο των δικαιολογητικών αποστέλλεται σε φάκελο συστημένα ή με courier, υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης στις διευθύνσεις που αναγράφονται στη συνέχεια της προκήρυξης.

Οι πίνακες θα ισχύουν για το Σχολικό Έτος 2014-2015 και θα αφορούν τις ΕΠΑ.Σ. Χαλκίδας, Χίου, Καστοριάς, Σπάρτης, Σαλαμίνας και των Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς και Καρδίτσας.

Η αίτηση και το σύνολο των δικαιολογητικών αποστέλλονται σε φάκελο συστημένα ή με courier, υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης στις διευθύνσεις που ακολουθούν.

  1. Για τις Εκπ/κές Μονάδες Κηφισιάς, Χαλκίδας, Σαλαμίνας, Χίου της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων: Στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων,   Δ/νση : Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989701, 9989704.
  2. Για την Εκπ/κή Μονάδα Καστοριάς, της Περ/κής Ενότητας Καστοριάς, της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας, Δ/νση:   Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 2310-694612.
  3. Για την Εκπ/κή Μονάδα Σπάρτης της Περ/κής Ενοτήτας της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου: Στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Πάτρας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/σης Πελοποννήσου, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610– 966904, 2610-966908.
  4. Για την Εκπ/κή Μονάδα Καρδίτσας της Περ/κής Ενότητας Καρδίτσας της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας: ΕΠΑ.Σ. Καρδίτσας, (τέρμα οδού Τρικάλων, 226, Τ.Κ. 43100), τηλ. 24410-71560-561.                                  

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή της αίτησης καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών, που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις παρακάτω ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, και Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ καθώς και στο site του Οργανισμού www.oaed.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΑ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας, Τ.Κ. 18900 Σαλαμίνα, τηλ. 210-4677784, 210-4649826)

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Λεωφ.Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140, Τ.Κ.145 64 Κηφισιά, τηλ. 210-8002693, 210- 8002798)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ17.14 Τεχνολόγοι Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας, Τ.Κ. 34002, τηλ. 22210-54105, 22210-54106)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

ΕΠΑ.Σ. ΧΙΟΥ (Λ. Καρφά-Λευκωνιά, Τ.Κ. 82100, τηλ. 22710 – 29531, 22710-20065)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ18.03 Λογιστικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( Καραολή 10, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670 – 84394, 24670-81208 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ18.03 Λογιστικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία, τηλ. 27310 – 27997)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.36.03 Τεχνολογίας Τροφίμων

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85

ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(Τρικάλων 226,Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα, τηλ. 24410-28900)

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85

ΔΕ Φωτογράφοι.