Προτάσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης για τον Βροντάδο

Σειρά προτάσεων για όλα τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν, προκειμένου να παρασχεθεί η προβλεπόμενη γνωμοδότηση, στη δημόσια συνεδρίαση της δημοτικής κοινότητας Βροντάδου, στις 7 Νοεμβρίου 2014, κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Χίου.

Αναλυτικά, οι θέσεις και οι προτάσεις της ΛΑΣ είναι οι ακόλουθες:

Α. Επί του θέματος «Συζήτηση επί της διαμαρτυρίας των κατοίκων της περιοχής “Σπάσμα” σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος εναπόθεσης σκουπιδιών και άλλων αντικειμένων», κατανοεί πλήρως το δημιουργηθέν πρόβλημα   και την ανάγκη λήψης μέτρων αποφυγής αισθητικής, περιβαλλοντικής ρύπανσης αλλά κυρίως για προβλήματα υγείας που ελλοχεύουν και αφορούν και τους περιοίκους και τους διερχομένους, θεωρεί ακατάλληλους τους κάδους και τους χώρους που έχουν αυτοί τοποθετηθεί.

Προτείνει άμεσα τη μεταφορά των κάδων απόρριψης αδρανών υλικών, οικοσκευών και προϊόντων κλαδέματος σε περιοχές ακατοίκητες, στις οποίες θα δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή πρόσβασης των δημοτών, κάλυψης των κάδων, καταλλήλων εσοχών για την τοποθέτησή τους και ο αδιάλειπτος έλεγχος και αποκομιδή των απορριμμάτων από αυτούς. Συγκεκριμένα προτείνει το εγκαταλειμμένο λατομείο – βόρεια της Μυρτιδιώτισσας – και οδεύοντας προς το Δημοτικό Νεκροταφείο.

Για   άλλη μια φορά τονίζει ότι είναι λαϊκή απαίτηση η στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά του δικαιώματα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αντίξοες και απαιτητικές εργασιακές συνθήκες.

Β. Επί του θέματος «Γνωμοδότηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής καμπίνας της εταιρείας “FORTHNET Α.Ε.”» στην οδό Φαφαλιών, αφού έλαβε υπόψη της το αίτημα εν λόγω εταιρείας και τη γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου (Α.Π.42791/09-10-2014), η οποία προτείνει την εναλλακτική θέση εγκατάστασης υπ΄ αριθμό 2 ή 3 που τίθεται επί του κατατιθεμένου σκαριφήματος, προτείνει είτε τη θέση 2 είτε την 3, εφόσον δε δημιουργείται κυκλοφοριακή όχληση ή άλλο τεχνικό πρόβλημα και με την προϋπόθεση να ηχομονωθεί κατάλληλα και η εγκατεστημένη και η υπό εγκατάσταση καμπίνα μια και υφίστανται ήδη παράπονα περιοίκων για όχληση που προέρχεται από τη λειτουργία της. Αν το θέμα αντιμετώπισης της όχλησης των κατοίκων δε βρει λύση, να αναζητηθεί άλλος χώρος εγκατάστασης.

Επίσης προτείνει να τεθεί ζήτημα ενοικίου, ανάλογο εκείνου των ΑΤΜ των τραπεζών, το οποίο μάλιστα θα αποδίδεται στη Δημοτική Ενότητα είτε ως χρήμα είτε ως έργο.

Γ. Επί του θέματος «Κατασκευή διάβασης πεζών στην είσοδο του ξενοδοχείου ΚΥΒΕΛΗ», αφού έλαβε υπόψη το αίτημα του διευθύνοντα συμβούλου της «Α & Θ Φεγγουδάκης Α.Ε. ξενοδοχείο ΚΥΒΕΛΗ» προς την Υπηρεσία Οδοποιίας του Δήμου Χίου και το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Χίου (Α.Π: 17260/26-05-2014) προς την Περιφερειακή Ενότητα Χίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων, προτείνει την κατασκευή διάβασης πεζών στην ευρύτερη περιοχή, από την έξοδο του ιστορικού χώρου «Δασκαλόπετρας» έως και το ομώνυμο λιμενικό καταφύγιο.

Στην ως άνω περιοχή υπάρχουν περισσότερες από μια ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταστήματα και πρόσβαση προς το λιμενικό καταφύγιο. Έτσι, θα πρέπει να εξεταστεί η κατασκευή διάβασης, ώστε να εξυπηρετηθεί η ανάγκη ασφαλούς διέλευσης όλων των πεζών και όχι μόνο μιας επιχείρησης.

Δ. Επί του θέματος «Γνωμοδότηση για τη δημιουργία δασικού πυρήνα στην περιοχή “Φλώρι” ή “Λάκκος Γιανόμωρου” στο Αίπος», αφού έλαβε υπόψη το αίτημα του Αντώνη Γ. Χλωρού για τη δημιουργία δασικού πυρήνα στη μνήμη των γονέων του και παππούδων του και εφόσον αναλαμβάνει τη φύτευση δημόσιας έκτασης 1800 τ.μ. με 200 – 220 δέντρα, την περίφραξη και την εν γένει περιποίησή τους μέχρι να αναπτυχθούν, γνωμοδοτούμε υπέρ της δημιουργίας του, με τις προϋποθέσεις που και ο ίδιος στο αίτημά του δηλώνει ότι θα τηρήσει, δηλαδή:

  1. Θα ενεργήσει χωρίς να αλλοιώσει τη μορφολογία του εδάφους, εκτός από τη δημιουργία λάκκων για το φύτεμα των δέντρων και την περίφραξη.
  2. Θα ενεργήσει χωρίς να αλλοιώσει το χαρακτηρισμό της ως δασικής έκτασης.
  3. 3. Θα ενεργήσει σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Αρχής, για τη δημιουργία του δασικού πυρήνα.