Πρόσκληση ειδικών στη διαχείριση των απορριμμάτων προτείνει η Χιακή Συμπολιτεία

Να κληθεί στη Χίο η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Πρώτα η Συνεννόηση για τα Απορρίμματα» (ΠΡΩ.ΣΥΝ.ΑΤ), προκειμένου να συμβάλει με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας, προτείνει με ανακοίνωσή της η Χιακή Συμπολιτεία.

Η συγκεκριμένη οργάνωση, προσθέτει, έχοντας διερευνήσει και ασχοληθεί επιστημονικά με προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης στον νησιωτικό χώρο, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ενημέρωση και πολύπλευρη τεχνογνωσία. «Από την άποψη αυτή, τονίζεται στην ανακοίνωση, θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία μας μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα , προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.

Λύσεις προς όφελος του Δήμου και των δημοτών

Η Χιακή Συμπολιτεία στην ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει την διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο μας, ζήτημα υψηλής προτεραιότητας με σημαντικές επιπτώσεις στη σχέση μας με το περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής όλων των δημοτών.

Για το σκοπό αυτό οι επιλογές που θα γίνουν στη διαχείριση θα έχουν καθοριστική σημασία. Κατά την άποψή μας οι επιλογές αυτές θα πρέπει:

  • Να μειώνουν τον όγκο των απορριμμάτων
  • Να καλλιεργούν οικολογική συνείδηση μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα ανακύκλωσης όλων των μορφών.
  • Να λειτουργούν προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών και όχι για το κέρδος κάποιων ιδιωτών.

Κατά συνέπεια, οι επιλογές στη διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να γίνουν μετά από προσεκτική διερεύνηση, πλήρη ενημέρωση και σε βάθος συζήτηση.