Πρόστιμα 9,4 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο, για αδήλωτη εργασία

Εντοπίσθηκαν ως αδήλωτοι 884 εργαζόμενοι, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2014, στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε 2.751 επιχειρήσεις και σε σύνολο 9.925 εργαζομένων, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εργασίας.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει ποσοστό 8,91% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που ελέγχθηκαν, ενώ για τις εν λόγω παραβάσεις επιβλήθηκαν στις ελεγχθείσες επιχειρήσεις πρόστιμα 9.391.498 ευρώ.

Συνολικά, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2013, οπότε και ξεκίνησε το επιχειρησιακό σχέδιο «Άρτεμις» και η επιβολή του υψηλού προστίμου των 10.500 ευρώ, μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2014, επιβλήθηκαν πρόστιμα που ανέρχονται στα 59.916.741 ευρώ.