Πρόστιμο για τα απόβλητα από το Λιμεναρχείο στο Λιμενικό Ταμείο!

Διοικητικό πρόστιμο 536 ευρώ επέβαλε το το Λιμεναρχείο στο Λιμενικό Ταμείο Χίου, λόγω των ελλείψεων στις υποδομές υποδοχής υγρών αποβλήτων από τα πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι της Χίου.

Εδώ και χρόνια οι προηγούμενες διοικήσεις δεν φρόντισαν για την προμήθεια των απαραίτητων δεξαμενών, κάτι που ανανμένεται να αντιμετωπισθεί το 2015. Όπως έγινε γνωστό από την σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου έχει ήδη προβλεφθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του 2015, ώστε ανάλογες δεξαμενές να τοποθετηθούν όχι μόνο στο λιμάνι, αλλά και στα αλιευτικά καταφύγια.

«Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, ώστε ακόμα και οι βάρκες που δένουν στα αυτά να υποχρεωθούν να παραδίδουν την ελάχιστη ποσότητα που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, πληρώνοντας και το ανάλογο αντίτιμο», σχολίασε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχάλης Μπελέγρης.

Μπέρδεμα με τα τέλη από τα εισιτήρια εξωτερικού

Τα τρελά και απαράδεκτα της δημόσιας διοίκησης ήρθε να μας υπενθυμίσει μια υπόθεση που βάζει σε δοκιμασία τις σχέσεις των διαχειριστών πλοίων που εκτελούν τη γραμμή Χίου –Τσεσμέ με το Λιμενικό Ταμείο.

Αιτία η αδυναμία του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να ξεκαθαρίσει το ποσοστό που δικαιούται να εισπράττει από τα εισιτήρια της γραμμής το δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αφού άλλα λέει η μία υπηρεσία του Υπουργείου και άλλα η άλλη.

Όπως είναι γνωστό, τα Λιμενικά Ταμεία δικαιούνται το 5% επι των εισιτηρίων από κάθε προσέγγιση ακτοπλοϊκού δρομολογίου, ποσό που στα δρομολόγια εσωτερικού μοιράζεται μεταξύ ΟΛΠ και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου.

Αυτό, όμως, δεν συμβαίνει με τις γραμμές εξωτερικού και έτσι το ΔΛΤ Χίου εισπράττει όλο το ποσό στη γραμμή Τσεσμέ – Χίου, διεκδικώντας ανάλογο ποσοστό και στη γραμμή Χίου –Τσεσμέ.

Αποτέλεσμα να διαμαρτυρηθεί ο ιδιώτης επιχειρηματίας που διαχειρίζεται το πλοιάριο και με επιστολή του προς το ΥΝΑ να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Μπελέγρη, η απάντηση του Υπουργείου μπορεί να ερμηνευτεί και προς όφελος του ιδιώτη, σε αντίθεση ωστόσο με άλλη σχετική απάντηση του ΥΝΑ προς το Λιμενικό Ταμείο που δικαιώνει απόλυτα το Λιμενικό Ταμείο Χίου!

Έτσι μετά από συνεννόηση των δύο πλευρών αποφασίστηκε να σταλεί και τρίτη επιστολή – κοινή αυτή τη φορά – ώστε να ζητηθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Από την πλευρά του ιδιώτη, πάντως, έγινε γνωστό ότι ήδη έχει απευθυνθεί στο ΣτΕ, ώστε να υπάρξει κατάληξη στο θέμα.