Πυροσβέστης καταπλακώθηκε από δέντρο στα Νενητούρια και υπέκυψε