Πώς θα αξιοποιήσετε με το NOMAD τις πληροφορίες του διαδικτύου για business

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος διεξαγωγής πιλοτικών εφαρμογών του ερευνητικού έργου NOMAD (“Policy Formulation and Validation through non moderated crowdsourcing”), με τη διεξαγωγή σχετικής ημερίδας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το NOMAD αποτελεί ένα ερευνητικό έργο πληροφορικής στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Συντονιστής του έργου είναι το εργαστήριο πληροφοριακών συστημάτων του τμήματος μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου ενώ υλοποιείται από μια ομάδα συνολικά 9 ευρωπαϊκών φορέων: το Ε.Κ.E.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, το Ελληνικό και Αυστριακό Κοινοβούλιο, το Ινστιτούτο Fraunhofer IGD Γερμανίας, και οι επιχειρήσεις Google, Athens Technology Center (ATC), Kantor Qwentes και Critical Publics.

nomad 1

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία απευθύνεται σε φορείς λήψης αποφάσεων, προκειμένου να τους επιτρέπει να κατανοήσουν τις απόψεις, τα επιχειρήματα και τις ανάγκες των πολιτών, όπως αυτά εκφράζονται στον παγκόσμιο ιστό, ώστε να τα λάβουν υπ’ όψιν κατά τη χάραξη μιας πολιτικής, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανοιχτή και συνεργατική διακυβέρνηση.

Η πλατφόρμα βασίζεται στη χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων από πηγές του διαδικτύου (ιστοσελίδες, blogs, λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης) και άντλησης του περιεχομένου που πιθανόν να συσχετίζεται με μια υφιστάμενη ή μελλοντική πρόταση πολιτικής. Τα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί στα τρία χρόνια υλοποίησης του έργου παρέχουν δυνατότητες προηγμένης αναζήτησης, αυτόματου εντοπισμού της επιχειρηματολογίας των πολιτών και εξαγωγή του δημόσιου αισθήματος όπως αποτυπώνεται στις άτυπες διαβουλεύσεις που διεξάγονται καθημερινά στον παγκόσμιο ιστό. Τα αποτελέσματα παρέχονται στο χρήστη του συστήματος με έναν εύληπτο τρόπο, μέσω της οπτικοποίησης συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.

Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, ξεκινάει η τελική φάση του έργου κατά την οποία πιθανοί χρήστες καλούνται να δοκιμάσουν ελεύθερα την πλατφόρμα του NOMAD σε οποιαδήποτε θέμα του ενδιαφέροντός τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες των ανωτέρω συναντήσεων έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη δοκιμαστική χρήση των εργαλείων σε θέματα της επικαιρότητας, όπως η παιδεία, το τραπεζικό σύστημα, αγροτουρισμός, δικαστικό σύστημα, αμυντικά θέματα κ.λπ.

Ο κ. Γιάννης Χαραλαμπίδης, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και συντονιστής του έργου NOMAD δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι στο Πανεπιστημίου Αιγαίου που μια νέα ερευνητική προσπάθεια μπορεί να βοηθήσει τη δημιουργία πολιτικής με τη συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επεξεργασία μεγάλου όγκου ανοικτών δεδομένων – κάτι που είναι αδύνατο να γίνει με ανθρώπινη προσπάθεια. Το επιστημονικό πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κάνει έτσι, σε διεθνές επίπεδο, ένα ακόμη βήμα προς τη λήψη αποφάσεων πολιτικής με βάση τα δεδομένα – και όχι με βάση την άποψη των διοικούντων και μόνο».

Περισσότερες πληροφορίες για το NOMAD και υλικό από τα σχετικές εκδηλώσεις στο http://nomad-project.eu καθώς και στη σελίδα του NOMAD στο Facebook.

Οι ενδιαφερόμενοι για το NOMAD μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αγγελική Ανδρουτσόπουλου, υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω email στο [email protected].