Στη Ρόδο πάει τελικά το τμήμα Τουρισμού

Στη Ρόδο, τελικά, όπως είχαμε αναφέρει στο πρωινό μας ρεπορτάζ, θα λειτουργήσει το Τμήμα Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά τη σχετική ομόφωνη απόφαση που έλαβε η σύγκλητος του Ιδρύματος.

Υπενθυμίζουμε την παρέμβαση που είχε επιχειρήσει το πρωί ο αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης, με την αποστολή σχετικής επιστολής προς τους υπουργούς Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο και Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη. Φαίνεται, όμως, ότι η πορεία των πραγμάτων ήταν μάλλον προδιαγεγραμμένη.

Η ανακοίνωση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου

«Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην έκτακτη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2014 αποδέχθηκε την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ίδρυση Τμήματος Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Ρόδου, υιοθετώντας τη διάσταση της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, με σπουδές στα αγγλικά για φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα, τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τρίτες χώρες.

Συγχρόνως, όμως, καταγράφηκε σειρά κρίσιμων, εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεων, οι οποίες συνοδεύουν την άνω απόφαση, με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης ακαδημαϊκής λειτουργίας του νέου Τμήματος, αλλά ταυτοχρόνως τη μη επιβάρυνση των ήδη μειωμένων πόρων, ανθρώπινων και υλικών, που υποστηρίζουν τη λειτουργία των λοιπών Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας σήμερα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει διαχρονικά υιοθετήσει αναπτυξιακή στρατηγική, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την εδραίωση και υποστήριξη των ήδη λειτουργούντων ακαδημαϊκών του δομών.

Η ίδρυση του νέου Τμήματος είναι απόληξη της διεκδίκησης πολλών ετών του Πανεπιστημίου για ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Τουρισμού, που γενικότερα θα συνεισφέρει στην αναβάθμιση των Τουριστικών Σπουδών της χώρας μας, με αποτέλεσμα πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Η Σύγκλητος σήμερα, υπερβαίνοντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, στοχεύοντας στην υποστήριξη της νέας γενιάς με απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων σε ανταγωνιστικούς τομείς υποστήριξης της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, όπως ο Τουρισμός και οι συνέργειές του με άλλες επιστημονικές περιοχές, ανταποκρίθηκε θετικά και αποφάσισε, θέτοντας ξεκάθαρους ακαδημαϊκούς όρους, την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αναμένει, όμως, από την Πολιτεία την υποστήριξη της απόφασης αυτής με διαχρονική συνέπεια.

Διαδικαστικά, τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν, σχετική έκδοση απόφασης του Πρύτανη του Ιδρύματος και ακολούθως έγκριση της απόφασής του αυτής από το Συμβούλιο του Ιδρύματος».

Η επιστολή του κ. Σταμάτη Κάρμαντζη

Είναι κοινή διαπίστωση όλων των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό, σε επιστημονικό ή επαγγελματικό επίπεδο, ότι η ίδρυση και λειτουργία προπτυχιακού Τμήματος Τουρισμού σε πανεπιστημιακό επίπεδο αποτελεί μια αδήριτη αναγκαιότητα για τον ορθολογικό σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο συγκεκριμένο χώρο και την τουριστική ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Στη Χίο, στο πλαίσιο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ήδη από την ιδρυτική του πράξη (ΦΕΚ 31/20.03.84 τ.Α), ο Τουρισμός προβλέπεται ως ειδίκευση που παρέχει το πτυχίο του, ενώ από το 1996, λειτουργεί εντός του Τμήματος «Κατεύθυνση Τουρισμού», η μόνη σε προπτυχιακό τμήμα της χώρας. Επίσης, από το 1997-98 λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» (ΔΠΜΣ), το οποίο παρέχει master και διδακτορικό. Με αυτά τα δεδομένα, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως τέταρτο τμήμα στη σχολή Επιστημών της Διοίκησης έχει επιλεγεί η δημιουργία Τμήματος Τουρισμού.

Ώριμες οι συνθήκες στη Χίο

Πρέπει, επιπρόσθετα, να σημειώσω ότι οι συνθήκες για την ίδρυση Τμήματος Τουρισμού στη Χίο, είναι, από κάθε άποψη ώριμες. Τόσο στον τομέα των υποδομών (κτιριακές υποδομές, γραμματειακή υποστήριξη, βιβλιοθήκη), όσο και στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος επιστημονικός και εκπαιδευτικός «πυρήνας» για τις τουριστικές σπουδές σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, η συσσωρευμένη ακαδημαϊκή, επιστημονική και εκπαιδευτική εμπειρία στο χώρο είναι, κατά την άποψή μας, αδιαμφισβήτητη. Τέλος, η σημερινή πραγματικότητα (εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, αποφοίτηση 200 περίπου ατόμων με master στον Τουρισμό, ίδρυση του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών, συμμετοχή σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα) αποδεικνύει τη δυναμική που έχουν κατακτήσει με τα χρόνια οι Τουριστικές Σπουδές στη Χίο.

Τα δεδομένα αυτά ήρθε να αναγνωρίσει η Πολιτεία και αποφάσισε την Ίδρυση και Λειτουργία Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης του Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Χίο με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 170/2009, δημοσιευμένο στο ΦΕΚ Α΄ 205/2-10-2009). Δυστυχώς, η δυσχερής οικονομική συγκυρία δεν επέτρεψε μέχρι σήμερα την λειτουργία του Τμήματος. Ωστόσο, η απόφαση της Πολιτείας, εξ όσων γνωρίζω δεν έχει επισήμως μεταβληθεί.

Απώλεια όλων των πλεονεκτημάτων

Πληροφορούμαστε, εντούτοις, ότι υπάρχει σχεδιασμός για ίδρυση Τμήματος Τουρισμού με έδρα άλλο νησί του Αιγαίου. Κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν μόνο αναντίστοιχο και ανακόλουθο προς τις αποφάσεις τις οποίες περιέγραψα, αλλά στην ουσία θα σήμαινε απώλεια όλων των πλεονεκτημάτων (επιστημονικών, εκπαιδευτικών, επιχειρηματικών κ.ά.) τα οποία συγκεντρώνει η Χίος.

Θεωρώ ότι, στην προοπτική ανάκαμψης της πατρίδας μας, στην οποία η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο, η ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης του Τουρισμού με έδρα τη Χίο, μπορεί να είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα.

Παρακαλώ συνεπώς, για το ενδιαφέρον σας, ώστε να περιληφθεί η ίδρυση Τμήματος Τουρισμού στη Χίο στον άμεσο σχεδιασμό των Υπουργείων Παιδείας και Τουρισμού.

Η επιστολή του κ. Κάρμαντζη κοινοποιείται στους βουλευτές Χίου κα Μαρία Σταυρινούδη και Κώστα Τριαντάφυλλο, στον δήμαρχο Χίου κ. Μανώλη Βουρνού, στο Επιμελητήριο Χίου, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Τμήμα Τουρισμού της Π.Ε. Χίου.

Ικανοποίηση στη Ρόδο

Ικανοποίηση επικρατεί στη Ρόδο, μετά την ανωτέρω απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την ίδρυση και λειουργία του Τμήματος Τουρισμού στο νησί. Η ιστοσελίδα www.rodosalarm.gr αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ της τα ακόλουθα:

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, συναντήθηκε στη Βουλή με τον τέως πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Π. Τσάρτα, εν όψει της σημερινής συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το θέμα της ίδρυσης Πανεπιστημιακού Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού με έδρα τη Ρόδο, αλλά και για το ζήτημα της συνεδρίασης της ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης την προσεχή Δευτέρα.

Στη συνάντηση, ανάμεσα στον Βουλευτή και τον κ. Τσάρτα, διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων σε ό, τι αφορά στην αναγκαιότητα ίδρυσης Πανεπιστημιακού Τμήματος με κατεύθυνση τον τουρισμό και έδρα τη Ρόδο, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της ατζέντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, τη Δευτέρα, στην οποία θα υπάρξει παρέμβαση και από τον κ. Κόνσολα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των σχολών και των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της αντιμετώπισης του κινδύνου αποψίλωσής του.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπήρξε συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στον Βουλευτή και τον κ. Τσάρτα.

Ο Μάνος Κόνσολας, αναφερόμενος στην ομόφωνη και θετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού με έδρα τη Ρόδο, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Χαιρετίζω την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος διοίκησης τουρισμού, με έδρα τη Ρόδο.

Με αυτή την απόφαση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποδεικνύει ότι είναι σε πλήρη ταύτιση με την απαίτηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων του νησιού.

Θα στηρίξουμε απόλυτα αυτή την απόφαση για να μεταβούμε άμεσα στο στάδιο της υλοποίησης.

Υπάρχει η βούληση αλλά και η δέσμευση για επιπλέον χρηματοδότηση, προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ και κάλυψη των κτηριακών αναγκών για τη λειτουργία του νέου πανεπιστημιακού τμήματος διοίκησης τουρισμού στη Ρόδο.

Πλησιάζουμε ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Θα δρομολογηθούν και θα συζητηθούν όλα στην κοινή συνάντηση που θα έχουμε με τον Υπουργό Παιδείας, κ. Λοβέρδο, τον Πρύτανη και τους φορείς της Ρόδου».