Στο αυριανό Συμβούλιο του Π.Α. η τελική απόφαση για το Τμήμα Τουρισμού

Στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο συνεδριάζει αύριο, στις 3 το απόγευμα, στην Αθήνα, μεταφέρεται η ευθύνη λήψης της τελικής απόφασης για την δημιουργία, στη Ρόδο, του Τμήματος Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Συμβούλιο, με βάση την σχετική απόφαση της 19.11.2014 της συγκλήτου, καθώς και την απόφαση 148/21.11.2014 του πρύτανη κ. Στέφανου Γκρίτζαλη, καλείται να κάνει αποδεκτή την σχετική εισήγηση ή να την απορρίψει.

Συμβούλιο αποδοχής ή ανατροπής;

Βεβαίως, οι περισσότεροι ασχολούμενοι με την υπόθεση προεξοφλούν θετική απόφαση του Συμβουλίου, ωστόσο αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθότι το συγκεκριμένο όργανο έχει την αυτοτέλεια και την αυτονομία του.

Τώρα, κατά πόσο θα αποστεί από την εκπεφρασμένη επιλογή του υπουργού Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου και την απόφαση της συγκλήτου, είναι θέμα μάλλον πολιτικών επιλογών, συσχετισμών και πιέσεων, παρά διερεύνησης και συνεκτίμησης των πραγματικών συνθηκών, τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, όσο και των επιπτώσεων, που θα επιφέρει η συγκεκριμένη ενέργεια στις άλλες πανεπιστημιακές μονάδες και ιδιαίτερα της Χίου.

Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός από τους ενδιαφερόμενους (τοπικοί φορείς, πανεπιστημιακοί και πολίτες) εναποθέτουν στο Συμβούλιο τις τελευταίες προσδοκίες τους, ευελπιστώντας σε απορριπτική απόφαση, κρίνοντας με ευρύτητα και χωρίς προκαταλήψεις και πιέσεις πολιτικές.

Η σύνθεση του Συμβουλίου

Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο κ. Σταύρος Θωμαδάκης, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συμμετέχουν οι: Νικόλαος Ζούρος, καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως αναπληρωτής πρόεδρος, Michael Burmester καθηγητής, Florida State University, USA, Δημήτριος Γεωργόπουλος, διευθυντής Ερευνών στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Βασίλειος Ζερβάκης, αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιωάννης Κούστας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Danaos Shipping Co Ltd, Μαρία Λεκάκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ευαγγελία Μήτρου, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Φιλήμονας Μπαντιμαρούδης, αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χρόνης Μπότσογλου, ομότιμος καθηγητής και τ. πρύτανης της ΑΣΚΤ, Αριστείδης Σάμιτας, αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αλιβίζος Σοφός, αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χριστόφας Τουραμάνης – Δουραμάνης, καθηγητής, University of Liverpool, U.K. και Γεώργιος Τσιρτσής, αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Στέφανος Γκρίτζαλης συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου χωρίς ψήφο.