Συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο, στην «Μέλαινα Άκρα»