Συνέλευση και εκλογές στον Παγχιακό Σύλλογο ΑμεΑ, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση πραγματοποιεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10 το πρωί, στο Εργατικό Κέντρο Χίου, ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία (ΠΣΑμεΑ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση 15 ημέρες μετά, δηλαδή την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών. Για να μπορεί κάθε μέλος να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση και τις εκλογές θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, κάτι που μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γ.Σ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Λογοδοσία Δ.Σ. έτους 2014. Απολογισμός – ισολογισμός οικονομικού έτους 2014.

Β. Υποβολή έκθεσης ελέγχου ελεγκτικής επιτροπής έτους 2014.

Γ. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού 2015.

Δ. Θέματα που αφορούν στη μέχρι σήμερα κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, με την εφαρμογή των σκληρών μέτρων της συγκυβέρνησης (ΚΕΠΑ, πρόνοια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία). Λήψη απόφασης για την αντιμετώπισή τους, σε τοπικό επίπεδο.

Ε. Εκλογές για την ανάδειξη οργάνων του Σωματείου.