Συνεχίζεται η δωρεάν διανομή ακτινιδίων, από το κοινωνικό παντοπωλείο